Teknokent Nedir?

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Kuruluş

Kuruluş

Yaklaşık bir yıl süren ön hazırlık ve fizibilite çalışması sonucunda Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 8423 sayılı ve 10.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilanı gerçekleşmiştir.

"Üründe ve üretimde dijitalleşme" sloganıyla firmaların hizmet ortağı olmayı hedefleyen Manisa Teknokent, 2017 yılının ocak ayında faaliyete geçmiştir.

Devamını Görüntüle

Amaçlarımız

Amaçlarımız

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak; ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi.

Devamını Görüntüle

Misyonumuz

Misyonumuz

Ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamak, İleri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin sayısının artmasını ve gelişmesini desteklemek, Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak.                                     

Devamını Görüntüle

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,

Devamını Görüntüle

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  


  Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Ticaret sicili 10.10.2013 ve 8423 sayılı Ticaret Sicil Gazete’sinde ilan edilmiştir.

İŞ ORTAKLARIMIZ

 

logo