Akademisyenlere Avantajları


TGB'de Faaliyette Bulunan Akademisyenlere Sağlanan Muafiyet ve Destekler:


TGB mevzuatı gereği MCBÜ öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

Manisa Teknokent’te şirket kurabilir,
Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.


Manisa Teknokent, MCBÜ öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

MCBÜ Teknokent’e özel farklı bir teşvik modeli ise, MCBÜ Teknokent’te öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere sunulan %50 kira indirimidir.

logo