Avantajlar

Teknokent Avantajları Nelerdir


Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamak için 2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu, ülkemizdeki teknoloji tabanlı Ar-Ge projelerini destekleyebilmek için tasarlanmıştır.
Kanun kapsamında, teknokent bünyesindeki şirketlere çeşitli alanlarda vergi ve KDV muafiyeti avantajları sağlanmıştır. Kanun kapsamında;

TGB bölgesinde çalışan şirketlerin bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden,
TGB bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin görevleri ile ilgili ücretleri tüm vergilerden,
TGB bölgesinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den,

31.12.2023 tarihine kadar muaftır.

Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin çalışması karşılığında elde ettiği ücreti üzerinden hesaplanan ‘sigorta primi işveren hissesi’nin yarısı, her bir çalışan için toplam beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Ayrıca Üniversite’nin Öğretim Elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izniyle, Üniversite’nin döner sermayesinden muaf olarak, CBUTEK’te,

  • Şirket kurabilirler,
  • Kurulu bir şirkete ortak olabilirler,
  • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler,
  • Kurulu şirketlerde danışmanlık hizmeti verebilirler.
logo