Başvuru Süreci

Başvuru Süreci Nasıl İşler


4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Manisa Teknokent'e bilgi almak için müracaat ederler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvurular elden (online başvurular “Manisa Teknokent” web sayfasındaki Online Başvuru linkinden Temmuz 2017’den itibaren) yapılacaktır. Başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Manisa Teknokente elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır.

 

 

Teknokent'te yürütülmek istenen projeler, 10 Ağustos 2016 tarih 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TGB Uygulama Yönetmeliği

kriterlerine göre bir Ar-Ge projesi olup olmadığı aşağıda yazılı olan kriterler bakımından incelenir,

  • Ticarileşme potansiyeli,
  • İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürün geliştirme potansiyeli,
  • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme potansiyeli,
  • Ürün kalitesini veya standardını yükseltme, verimliliği artırma potansiyeli,
  • Üretim maliyetlerini düşürme potansiyeli,
  • Teknolojik bilgi üretme potansiyeli,
  • Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirme potansiyeli,
  • Proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu.

Bu kriterlere uygunluğu doğrultusunda Proje Değerlendirme Komisyonu Raporu olumlu olan firmanın Projesi kabul edilir, firmaya ofis tahsis edilir ve kira sözleşmesi yapılır.  

logo