Haber -2

CBÜTEK Haber

Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin çalışması karşılığında elde ettiği ücreti üzerinden hesaplanan “sigorta primi işveren hissesi”nin yarısı, her bir çalışan için toplam beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.