Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vergi İstinası

Yönetici şirketlerin 4691 sayılı Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgede ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. İstisna sadece bölgede üretilecek yazılım, program ve lisansını kapsamaktadır. AR-GE faaliyetleri ile ilgili K.D.V. istisnası bulunmamaktadır.

TGB’de faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve kurumlar vergisi istisnasından yararlandırılacaktır.

Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin çalışması karşılığında elde ettiği ücreti üzerinden hesaplanan “sigorta primi işveren hissesi”nin yarısı, her bir çalışan için toplam beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.