KÖK Başvurusu


Ön Kuluçka Başvurusu

 

Kuluçka Başvurusu

Ön Kuluçka Programından mezun olmuş Girişimciler Kuluçka Programına Başvurabilirler .

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği kabul edilen kamu destekli projelere doğrudan kabul süreci başlatılır. Proje kabul yazısı ve destek sözleşmesi imzalanmış olan ve destek süresi bitmemiş projelerin başvurularını Manisa Teknokent'te (Temmuz 2017 itibarıyla aynı şekilde “Manisa Teknokent” web sayfasındaki “Online Başvuru” alanından) yapilabilecektir. Başvuru ekinde, kamu destekli proje kabul yazıları ve imzalı sözleşme ekleri sunulacaktır. Daha sonra başvuru formu ve başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Manisa  Teknokent Proje Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tür proje başvurularında “Proje Başvuru Ücreti” alınmamaktadır.

Başvurusu alınan Projeler öncelikle Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme için gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki projenin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Manisa Teknokent'te bildirir. Olumlu görüş verilen projeler Teknokent Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

 

logo