Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Yönetimi

Pricing list
Prof. Dr. Hüseyin Aktaş
Genel Müdür
Pricing list
Dr. Öğr. Üyesi "M-Bahattin Akgül"
Genel Müdür Yardımcısı