Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu ve Misyonu

Manisa Teknokent, bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline dönüşmesi ve özellikle üniversite bünyesindeki araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilmesi için uygun bir ortam sağlayacaktır.

Manisa Teknokent, bünyesindeki kuruluşlara dünya kalitesinde ve etkin hizmetleri sunarken, başta öğrenciler ve öğretim üyeleri olmak üzere teknoparkın çözüm ortaklarıyla sinerjiyi arttıracak mekanizmalar geliştirecektir.

Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği sürecini destekleyen önemli bir kalkınma aracı olan Manisa Teknokent, bulunduğu bölgedeki diğer teknoparklarla işbirliği ve sinerji halinde çalışarak bölge ve ülke ekonomisi için en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Uluslararası alanda tanınan, saygın bir teknopark olmayı hedefleyen Manisa Teknokent, paydaşlarının ürünlerinin yurtdışı pazarlara sunulması ve uluslararası kaynaklara erişimlerinin sağlanması konusunda gerekli faaliyetleri sürdürecektir.

Teknolojinin ancak kültür, sanat ve çevre duyarlılığı ile topluma yararlı hale gelebileceği inancıyla Manisa Teknokent’te, kaynakları verimli kullanan, çevreyi koruyan, estetik duygusunu besleyen, toplu halde yaşamanın avantajlarını ön plana çıkartan teknolojileri teşvik edilecektir.

Manisa Teknokent bünyesinde, bilgi teknolojilerinin yanı sıra, yaşam bilimleri, mekatronik, enerji, çevre teknolojileri gibi alanlarda Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi için çaba gösterecektir.

İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, bu ortamda yer alan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel teknopark hizmetleri sunmak ve girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır.