AKILLI ÜRÜN VE ÜRETİM SİSTEMLERİ

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİ

MCBÜ – AKÜM

PROJE HAKKINDA

Proje kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yerleşkesinde Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (AKÜM) kurulması planlanmaktadır. Bu merkez sayesinde öncelikli Manisa ili olmak üzere TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren imalat sanayisi firmalarının tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetlerinin arttırılması, bu firmaların Endüstri 4.0’a uyum ve geçiş sürelerinin hızlandırılması, tasarım, ürün geliştirme ve Endüstri 4.0 konularında nitelikli işgücünün oluşturulması ve ülkemizin dışa bağımlı olduğu katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi temel hedefler olarak ele alınmıştır.
 
Teknik altyapı olarak merkez üç ana bileşenden oluşmaktadır.
 
·         Tasarım, Analiz ve Tarama Bileşeni (TAT)
·         Prototipleme ve Sanal Gerçeklik Bileşeni (PSG)
·         Akıllı Sanayi Uygulamaları Bileşeni (ASU)

İHALELER

18-07-2018

02.08.2018

15.08.2018